Grunderna för PDF-konvertering


Ibland behöver du mer flexibilitet än vad det statiska PDF-formatet kan erbjuda. Att konvertera en PDF till Excel är t.ex. ett bra sätt att analysera stora mängder rådata när det kniper. Om du å andra sidan omvandlar ett Office-dokument till PDF garanteras att filen behåller sin ursprungliga kvalitet och formatering, oavsett vilken enhet den öppnas i.

Oavsett användningsområde är en pålitlig PDF-konverterare ett måste för att få jobbet gjort.

Med PDF Extra kan du konvertera PDF-filer till:

  • Microsoft Word* (DOCX)
  • Microsoft Excel* (XLSX)
  • Microsoft Powerpoint (PPTX)
  • Bilder (PNG/JPEG)
  • HTML*, ePub och RTF*


Med undantag för HTML och RTF kan du även göra tvärtom och konvertera filer till PDF så att du enkelt kan dela ditt arbete med vem som helst och på vilken plattform som helst.

TITTA PÅ VÅR SNABBA ÖVERSIKT:


*OBS
: Konvertering av PDF till HTML och PDF till RTF, samt de OCR-alternativ som ingår i Microsoft Word- och Excel-konverteringarna, är endast tillgängliga för användare av Ultimate-planen. För mer detaljerad information om våra prisplaner, se vår prissättningssida.