Grunderna för PDF-skapande


PDF är ett extremt flexibelt filformat som kan öppnas på alla enheter. Men med rätt verktyg kan användarna också låsa upp omfattande kreativa alternativ i nivå med alla populära ordbehandlingsprogram. PDF Extra erbjuder flera olika sätt att skapa en PDF-fil i Windows, beroende på dina behov och ditt personliga arbetsflöde.

Du kan t.ex. skapa PDF-filer från

  • Bilder och urklippsbilder
  • Skannade kopior av fysiska dokument
  • Två eller flera kombinerade PDF-filer
  • Konverteringar frånPDF till Office och Office till PDF


Dessutom kan du bygga en PDF från grunden genom att börja med ett tomt dokument.

TITTA PÅ VÅR SNABBA ÖVERSIKT:


Låt oss utforska vart och ett av dessa alternativ mer i detalj.