Digital signering av dokument


En digital signatur fungerar som ditt unika elektroniska fingeravtryck på digitala dokument. Den’är säkrare än bläcksignaturer eftersom den använder en kombination av en offentlig och en privat nyckel. När du har signerat ett dokument digitalt kan det’inte ändras, vilket garanterar dess äkthet över hela världen.


Med PDF Extra kan du enkelt signera alla PDF-filer digitalt.

Lägga till digitala signaturer


Så här signerar du ditt dokument digitalt:

 1. Klicka på “ Digitally Sign” .

  PDF Extra: accessing the digital signatures tool

 2. Välj var du vill placera din digitala signatur.

  PDF Extra: placing a digital signature in the document

 3. Välj din signatur från rullgardinsmenyn (om tillämpligt).

  PDF Extra: choosing which digital signature to use

 4. Redigera signaturtexten, om det behövs.

 5. ’Klicka på “ Sign” för att lägga till din digitala signatur.

 6. Du har lyckats signera din PDF digitalt!

PDF Extra: choosing which digital signature to use

TIPS: Du kan också låsa ditt dokument efter signeringen. Förutom att användarna då inte kan redigera dokumentet kan de’inte heller lämna kommentarer och markeringar, samt sina egna digitala signaturer och tidsstämplar.

PDF Extra: locking document after signing option

Radera digitala signaturer


Ibland kan du behöva ta bort en digital signatur från ett dokument för att uppdatera innehållet eller om du anser att det inte längre behöver skyddas. Du kan dock bara ta bort digitala signaturer vars certifikat är installerade på din dator. Med andra ord kan du bara ta bort dina personliga digitala signaturer och inte någon annans’s.

Med detta sagt, för att ta bort din digitala signatur från din PDF:

 1. Öppna den särskilda sidopanelen “ Digital Signatures” .

  PDF Extra: viewing the digital signatures side panel

 2. Högerklicka på din signatur från listan som presenteras.

  PDF Extra: right-clicking a digital signature in the side panel

 3. Välj “ Clear Signature” för att ta bort den från din PDF.

PDF Extra: deleting a digital signature

TIPS: Om din digitala signatur inte valideras automatiskt kan du göra det manuellt genom att klicka på “ ValidatePDF Extra: validate icon   från avsnittet “ Protect” eller högerklicka på din signatur i sidopanelen och klicka på “ Validate” eller “ Validate All” .

PDF Extra: a system message confirming that the digital signature is valid