Lägga till länkar i en PDF-fil


Ett enkelt sätt att omedelbart göra dina PDF-filer mer interaktiva är att lägga till relevanta länkar till ditt befintliga innehåll. Med PDF Extra kan du lägga till två typer av länkar: interna (leder till en specifik dokumentsida) och externa (leder till en specifik webbsida, t.ex. https://pdfextra.com/).

PDF Extra: insert links panel

Du kan också anpassa länkens visuella kant, till exempel dess:

PDF Extra: link border style icon Stil (heldragen eller understruken)

PDF Extra: link border thickness icon Tjocklek (1-3)

PDF Extra: link border color icon Färg (förvalda eller anpassade färger)


PDF Extra: link border opacity icon Opacitet (0-100%)

PDF Extra: link highlight style icon Stil för markering (inverterad/push/outline/ingen)


Allt detta är dock valfritt och du kan enkelt inaktivera kanten helt genom att avmarkera kryssrutan "Synlig rektangel".

Så här lägger du till en länk till ditt dokument:

  1. Ladda upp din PDF i PDF Extra.

  2. Gå till "Hem" → "Lägg till länk".

  3. Klicka var som helst i dokumentet för att lägga till en länk.

  4. Välj om du vill att länken ska leda till en webbsida eller en intern dokumentsida och justera dess kantinställningar om det behövs.

  5. Klicka på "Verkställ" för att bekräfta ditt val.