Navigera i PDF-lager


PDF Extra ger dig full kontroll över varje lager i din PDF-fil, inklusive möjligheten att visa, dölja och låsa lager för att förhindra ytterligare ändringar.

Vad är PDF-lager?


PDF-lager är som transparenta ark staplade ovanpå varandra. Dessa lager kan skapas i program som InDesign, AutoCAD och Visio och gör att du kan visa, navigera och skriva ut innehåll selektivt, vilket gör det enklare att hantera komplexa dokument.

Hur fungerar PDF-lager?


Föreställ dig att du har en PDF med arkitektritningar. Varje lager kan representera olika element: väggar, möbler, elektriska ledningar osv. Du kan styra synligheten för dessa lager och visa eller dölja specifika delar av dokumentet. Du kanske t.ex. bara vill se möbellayouten utan väggar eller elektriska detaljer.

Som ett annat exempel visas här en karta med alla dess lager.

PDF Extra: visual example of a map with no hidden layers


Och här visas samma karta med några av dess lager dolda från vyn.

PDF Extra: visual example of a map with some hidden layers

Hantera lager med PDF Extra


Med PDF Extra kan du:

  • Aktivera och inaktivera lager för att se specifikt innehåll
  • Ta bort oönskade lager för en renare vy
  • Gruppera och byta namn på lager för ökad tydlighet

För att börja redigera lager öppnar du filen och går sedan till den särskilda fliken “ Lager” .

PDF Extra: accessing the layers tab

Om PDF-filen innehåller några lager visas en detaljerad lista med hopfällbara objekt, som vanligtvis är logiskt märkta så att man vet vilket lager som har vilken funktion.

PDF Extra: the layers menu

Dölj eller visa ett lager genom att klicka på ögonikonen bredvid motsvarande lager.

PDF Extra: switching layer visibility on and off

När ögat är synligt är lagret också synligt.

PDF Extra: visual example of a visible layer


När kryssrutan är tom betyder det att lagret är dolt. Detta är ett bra sätt att rensa i dokumentet och se till att dessa lager’inte skrivs ut med resten av PDF-filen.

PDF Extra: visual example of a hidden layer


För att komma åt något av de återstående alternativen i PDF Extra högerklickar du helt enkelt på något av de tillgängliga lagren. Dessa är:

PDF Extra: reset initial visibility icon   Återställ initial synlighet. Klicka här om du vill återgå till de ursprungliga lagerinställningarna.

PDF Extra: expand all layers icon   Expandera alla lager. Klicka här om du vill visa alla underordnade lager under varje huvudlager.

PDF Extra: collapse all layers icon   Dölj alla lager. Klicka för att dölja alla underordnade lager under varje huvudlager.

PDF Extra: collapse all layers icon   Egenskaper. Klicka här för att komma åt avancerade inställningar, t.ex.:

PDF Extra: PDF layer properties window

  • Lagernamn: ändra namnet på ditt lager till vad du vill.

  • Standardtillstånd: använd detta för att konfigurera standardlagrets beteende när du först öppnar din fil i PDF Extra eller andra PDF-läsare. Du kan t.ex. ange att lager ska vara synliga, dolda eller låsta, vilket innebär att de inte kan ändras förrän du låser upp dem.

Låsta lager har en hänglåssymbol som visas bredvid dem.

PDF Extra: visual example of a locked layer

Om du dubbelklickar på ett låst lager visas följande meddelande:

PDF Extra: locked layer warning message

TIPS: Du kan ställa in att lager ska vara både dolda och låsta som standard som en extra skyddsåtgärd.