Andra funktioner


Förutom allt det ovanstående innehåller "Redigera"-fältet också flera användbara funktioner för enklare navigering och delning av PDF-filer. Här är vad var och en av dem gör.

PDF Extra: hand icon Hand: aktivera det här alternativet och håll vänster musknapp nedtryckt för en smidigare PDF-visning.

PDF Extra: select icon Markera : markera valfri text i dokumentet. Detta kan vara användbart när du vill markera eller understryka viktiga passager.

PDF Extra: snapshot icon Ögonblicksbild: kopiera valfri del av PDF-filen till Urklipp genom att dra en ruta runt den.

PDF Extra: share icon Dela: skicka ditt arbete direkt som en e-postbilaga eller en delbar länk.

PDF Extra: insert pages icon Infoga sidor: infoga nya tomma sidor, importera sidor från andra PDF-filer eller importera en skannad bild eller en bild från urklipp. Du kan använda samma funktioner på fliken "Organisera sidor".

PDF Extra: rotate page icon Rotera: rotera enskilda sidor medurs och moturs. Du kan komma åt samma funktion från fliken "Organisera sidor".

PDF Extra: extract pages icon Extrahera sidor: kopiera utvalda sidor till en helt ny PDF-fil, med möjlighet att radera originalen vid extrahering. Du kan använda samma funktion från fliken "Organisera sidor".

PDF Extra: combine files icon Kombinera filer: slå samman PDF-filer och bilder till en sammanhängande och sökbar PDF.

PDF Extra: bookmark pages icon Bokmärk: navigera snabbt till de sidor du är mest intresserad av. Välj "På aktuell nivå" för att använda vanliga PDF-bokmärken, eller lägg till en undergrupp av bokmärken genom att klicka på "På en undernivå".

PDF Extra: compress PDF icon Komprimera: förminska PDF-filer utan att kompromissa med kvaliteten. Du kan komprimera både text och bilder.

PDF Extra: attach file icon Bifoga fil: lägg till en extern fil (inklusive en annan PDF) till din fil - ett utmärkt alternativ när du behöver lägga till stöddokumentation till ett omständligt huvuddokument.