Så här använder du PDF Combiner


Med PDF Extras kombinator kan du slå samman hela dokument eller bara specifika sidor, vilket ger dig fullständig kontroll över slutresultatet. Så här kan du börja optimera din fil:

 1. Lägg till de filer som du vill kombinera.

  PDF Extra: adding files to the combiner

 2. Gör önskade ändringar och klicka sedan på "Kombinera".

  PDF Extra: an arrow pointing towards the

 3. Välj var du vill spara din nya fil.

 4. Vänta tills PDF-sammanslagningsprocessen är klar.

  PDF Extra: combining files status panel

 5. Börja använda din nya PDF!

TIPS: Förutom att kombinera PDF-filer kan du också kombinera bilder (både JPEG och PNG) eller en blandning av de två. Du kan även gå ett steg längre och omvandla en PDF till en bild som du sedan kan kombinera med dina andra PDF-filer med vår PDF-till-bild-omvandlare.

Även om vi har sett till att effektivisera sammanslagningsprocessen så mycket som möjligt finns det några extra funktioner som kan snabba upp ditt arbetsflöde för PDF-redigering ännu mer. Dessa är:

 • Expandera och kollapsa dokument
 • Inspektera (förhandsgranska) sidor
 • Ta bort sidor och dokument


Låt oss utforska dessa funktioner mer i detalj.