Navigera i dina filer


PDF Extra erbjuder dig en mängd olika sätt att visa dina PDF-böcker eller dokumentation. I denna korta översikt fokuserar vi på grunderna för filnavigering, t.ex. hur du snabbt hoppar från ett PDF-segment till ett annat, zoomar in och ut i ditt dokument, visar sidor individuellt eller sida vid sida, eller roterar sidor för att uppnå en liggande eller stående orientering.

Grundläggande navigeringsalternativ

PDF Extra: exploring basic page navigation


Om allt du behöver göra är att snabbt skumma igenom en bok eller ett dokument kan du ignorera alla funktioner i gränssnittets övre band och bara fokusera på tre saker:

 1. “ Sidor” fliken. Ger dig en rullningsbar lista över alla tillgängliga sidor i ditt dokument och innehåller även en visuell förhandsgranskning av varje sida. Om du bara väljer en sida kommer du direkt till den och du kan också dra & släppa sidor för att snabbt ändra ordningen på dem.

 2. Verktyget för sidnavigering. Gör att du kan gå till nästa eller föregående sida samt snabbt hoppa till den första eller sista sidan i ditt dokument. Du kan också besöka specifika sidor genom att klicka på sidräknaren och ange önskad sida. Slutligen har du också “ Gå tillbaka” och “ Gå framåt” – två alternativ som låter dig gå ett steg tillbaka respektive ett steg framåt genom din visningsväg.

 3. Zoomkontroller & "Läsläge" . Härifrån kan du gå in i "Läsläge" för att visa dina filer i helskärm utan att distraheras av appens’användargränssnitt. Du kan också ställa in zoomnivån så att den visar hela sidan, ställa in zoomnivån så att den visar sidbredden eller zooma in eller ut med ett steg på 10 % eller något annat anpassat belopp.

Avancerade navigeringsalternativ


Du hittar några av de mer avancerade funktionerna, som sökverktyget och sidvisningslägena, i avsnittet “ Home” i PDF Extra.

PDF Extra: exploring advanced page navigation options


Här följer en kort översikt över hur du ytterligare kan förbättra din läsupplevelse.

 • PDF Extra: hand icon Hand: dra sömlöst vyn runt PDF-dokumentet

 • PDF Extra: text select icon   Markera: markera text eller bilder i dokumentet

 •   PDF Extra: actual file size icon   Faktisk storlek: visa PDF-dokumentet i originalstorlek

 • PDF Extra: rotate pages controls   Rotera sidor:PDF Extra: two pages mode icon  rotera sidorna antingen medurs eller moturs

 •   PDF Extra: single page icon   Enkel sida: visa filen som en enda icke bläddringsbar sida

PDF Extra: activating single page view mode

 •   PDF Extra: continuous page mode icon   Kontinuerlig: visa filen som en enda bläddringsbar sida

 •   xml-ph-0031@de visa filen som två sidor som inte kan rullas sida vid sida

PDF Extra: activating two-page view mode

 •     PDF Extra: two pages continuous page mode icon   Two Pages Continuous: visa filen som två sidor som kan rullas sida vid sida

 •   PDF Extra: separate cover icon   Separate Cover: separera omslagssidan i lägena Two Pages eller Two Pages Continuous så att de återstående sidorna i boken är korrekt anpassade till varandra.

”Exempel med separat omslag inaktiverat:

PDF Extra: separate cover function disabled example

Exempel med separat omslag aktiverat:

PDF Extra: separate cover function enabled example

 • PDF Extra: find text icon   Find: hitta inmatad text i ett dokument genom att antingen klicka på ikonen eller trycka på “ Ctrl + F xml-ph-0031@dee Med PDF Extra kan du också filtrera sökresultaten genom att markera kryssrutorna “ Match case” eller “ Whole words only” .

Exempel med “ Match case” enabled:

PDF Extra: match case search results example


Exempel med “ Whole words only” enabled:

PDF Extra: search by whole words only example